De thematiek in deze meerjarenafspraken verbreedde zich, in het bijzonder rond wonen en zorg voor ouderen en een thuis voor iedereen. De afspraken op de verschillende thema’s zijn gemaakt tussen corporaties, huurders en gemeenten. Via gerichte workshops lieten we experts uit de organisaties meedenken over de nieuwe meerjarenafspraken.

Trechtering van invalshoeken en belangen

Door dergelijke workshops en creatieve werkvormen kan de veelheid aan invalshoeken en belangen goed getrechterd worden. Dit droeg bijvoorbeeld in Emmen bij aan een inspirerend en betrokken proces. Daarmee zijn de afspraken van de hele organisatie geworden. Afspraken voor wonen en zorg worden vastgelegd in aanvullende meerjarenafspraken. Ook welzijns- en zorgorganisaties zijn dan partij.

Meer weten?

Inmiddels zijn we ook voor 2024 in verschillende plaatsen begonnen met nieuwe meerjarenafspraken. Ronald Camstra praat u graag bij.

21 april 2023

Delen: