Wat verandert er?

Tijdelijke verhuur blijft nog wel mogelijk, maar alleen in de volgende gevallen:

  • de verhuurder of voorgaande huurder gaat de woning opnieuw bewonen (tussenhuur of diplomatenclausule)
  • er is sprake van verhuur aan specifieke doelgroepen, zoals studenten
  • de verhuur is in aard van korte duur, zoals bij verhuur van vakantiewoningen
  • de verhuur voorkomt of vermindert leegstand volgens de Leegstandwet
  • de huurder is een naast familielid
  • mensen met een koophuis gaan samenwonen en verhuren één koopwoning
Waarom werd de wet in 2015 aangepast?

In 2016 ging de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in. Uitgangspunt was optimale benutting van de bestaande voorraad. De mogelijkheden om tijdelijk een woning te verhuren werden sterk verruimd. De verwachting was dat dit zou leiden tot een flexibelere huurmarkt en een groter aanbod. Maar ook dat huur voor onbepaalde tijd de norm zou blijven.

Evaluatieonderzoek Companen

In 2021 evalueerde Companen de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in opdracht van BZK. Duidelijk werd dat de wet niet het gewenste effect had. Nieuwe huurovereenkomsten werden vooral voor onbepaalde tijd gesloten. En uit enquêtes en diepte-interviews met huurders en verhuurders bleken de meningen sterk verdeeld. Particuliere verhuurders waardeerden de flexibiliteit van het tijdelijke contract. Gemeenten, huurders en hun belangenorganisaties zagen vaak nadelen.

Prijsopdrijving en zorgen over huurbescherming

Bijkomend effect van de korte looptijd van de huur: bij iedere nieuwe verhuur kon de de verhuurder de huurprijs aanpassen. Met een sterk prijsopdrijvend effect in een markt met grote schaarste. Daarnaast kwamen huurders vaak opnieuw terecht in een woning met een tijdelijk contract. Deze tijdelijke bewoning kwam de leefbaarheid en sociale cohesie evenmin ten goede. Daarnaast zagen veel huurders ervan af een geschil met hun verhuurder aan de Huurcommissie voor te leggen. Het zou de kans op een opvolgend contract voor onbepaalde duur in gevaar kunnen brengen.

Meer weten?

Bent u benieuwd wat het wetsvoorstel voor uw praktijk betekent? Komen er minder investeerders? Vinden huurders een prettiger thuis en groeit de sociale cohesie in wijken? Jeroen Lijzenga beantwoordt uw vragen graag.

12 mei 2023

Delen: