Veel gemeenten zijn gestart met het in beeld brengen van de behoefte aan standplaatsen. Maar de vervolgstap, het opstellen van beleid en ontwikkelen van standplaatsen, blijkt nog onvoldoende van de grond te komen, zo constateerde de Nationale Ombudsman begin dit jaar.

Companen heeft daarom in opdracht van de VNG de ‘Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ opgesteld. De Wegwijzer is een nadere invulling van het in 2018 door het ministerie van BZK uitgebracht landelijk beleidskader. De Wegwijzer schetst het mensenrechtelijk kader in relatie tot het woonwagen- en standplaatsenbeleid en licht stap voor stap toe  hoe gemeenten, samen met woningcorporaties, woonwagenbewoners en beheerorganisaties, woonwagen- en standplaatsenbeleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren dat in lijn is met het Beleidskader.

Klik hier voor het openen van de Wegwijzer.

Voor meer informatie over de Wegwijzer kunt u terecht bij Pim Tiggeloven of Roosje van Leer.

14 mei 2021