Waarom een buurtvisie?

Veel kwetsbare buurten en wijken hebben te maken met een toenemende stapeling van complexe opgaven. Denk aan de energietransitie, instroom van kwetsbare groepen, armoede, kansenongelijkheid in onderwijs en gezondheid. Maar ook aan criminaliteit en ondermijning, en vergrijzing. En dat terwijl er al een forse druk op de woningmarkt is. Een goede buurtvisie brengt de opgaven scherp in beeld, geeft een gedragen toekomstbeeld en zet aan tot actie.

Een goede buurtvisie? Dit zijn onze tips
1. Zet inwoners centraal

Een buurtvisie gaat over inwoners en hun omgeving; zij zijn degenen waarvoor u het doet. Niet de gemeente of de beleidsmedewerkers, maar de inwoners kennen de wijk en brengen die tot leven. Ze weten voor welk huis de afvalcontainer altijd te vroeg op straat staat. Welke straat de gezelligste barbecue organiseert. En ze kennen de buurman die zich al een tijdje nauwelijks meer laat zien. Maak de buurtvisie daarom liefst zo veel mogelijk met de inwoners samen. Zet ze in elk geval centraal in wat u bedenkt en doet. Vanuit dit vertrekpunt maakt u waarschijnlijk andere plannen.

2. Betrek inwoners actief en passend

Bewonersavonden, vragenlijsten, groepsgesprekken en interviews: in veel kwetsbare buurten zijn inwoners de afgelopen jaren dikwijls en op verschillende manieren geraadpleegd. Ze zijn vaak onderzoeksmoe en hebben weinig vertrouwen in (weer) een nieuwe visie. Ga daarom op een laagdrempelige manier met hen in gesprek en laat ze vooral zelf meedoen. Denk aan korte straatinterviews of portiekgesprekken. Of geef inwoners zelf budget om dingen te regelen. Bijvoorbeeld volgens het principe ‘vandaag gemeld is morgen hersteld’.

3. Begin met de opgave

De ervaring leert dat we snel naar oplossingen neigen. Maar dit vertroebelt de discussie en vergroot het risico dat we oplossingsrichtingen al vooraf sturen. Een goede buurtanalyse vormt een belangrijke stap naar definitie van de opgave. Naast cijfers (het tellen) zijn hiervoor de verhalen van buurtbewoners, ondernemers en professionals (het vertellen) minstens zo belangrijk.

4. Kijk verder dan sleutelfiguren

Ga niet alleen in gesprek met de ‘buurtburgemeester’, of andere bekende inwoners in de wijk. Spreek juist ook mensen die minder actief zijn via formele instanties en organisaties. Vraag inwoners wie u beslist nog meer moet spreken (‘sneeuwbalgesprek’). Het geeft een evenwichtiger beeld van wat er in de buurt speelt.

5. Wees concreet en duidelijk

Mooie plannen stranden vaak in goede bedoelingen. Werk daarom concrete doelen en afspraken uit en verbind daar duidelijke acties aan. Welke plannen gaat u uitvoeren, welke maatregelen gaat u nemen en wie is waar verantwoordelijk voor? Doe niet te veel en houd het behapbaar.

6. Neem de tijd

Waak voor te snelle beslissingen. Die kunnen leiden tot overhaaste conclusies en een gebrek aan draagvlak. Neem de tijd om het proces naar de buurtvisie zorgvuldig te doorlopen.

7. Zorg voor commitment

Zonder (langdurige) inzet van bestuur, beleidsmedewerkers én inwoners blijft een buurtvisie een geduldig stuk papier. Het vertrouwen dat er ook echt wat met de uitkomsten wordt gedaan, moet er al aan de voorkant zijn. Koppel daar ook geld en middelen aan.

Meer weten?

Wilt u ook werken aan een buurtvisie of buurtagenda met draagvlak? Jeroen Wissink helpt u graag verder.

18 april 2024

Delen: