Sinds 2013 daalt het aantal mensen dat naar de grote steden trekt en vanaf 2015 is sprake van een vertreksaldo; meer mensen verlaten de grote steden dan er komen wonen. Aanvankelijk leidde dit tot een groei van de grotere provinciesteden, maar sinds 2018 zijn juist de landelijke regio’s in trek. Bepalende factoren die verhuizers voor hun keuze aangeven zijn een groeiende behoefte aan ruimte, groen en rust. De stijging van de huizenprijzen in de steden, waardoor jongeren geen woning (meer) in de stad konden huren of kopen, versterkte deze ontwikkeling. Woningzoekenden vergrootten hierdoor hun zoekgebied.


Figuur: Ontwikkeling binnenlands migratiesaldo naar verstedelijkingsgraad gemeenten, 2010-2020. Bron: CBS 2021

Voor 2021 en 2022 voorzien de banken verdere prijzenstijgingen. De trek uit de stad is nog niet op zijn eind. Al ziet een enkeling een mogelijke afkoeling in 2022. Door de Corona-crisis werken veel mensen al bijna een jaar noodgedwongen vanuit huis. Dat zorgde voor een doorbraak van het beeldbellen, waardoor de afstand tussen de woonplaats en de werkplek voor veel mensen ineens een stuk minder relevant is. Het is nog te vroeg om te concluderen of, en in hoeverre, dit de trek uit de stad zal versterken, maar  in onze onderzoeken zien we dat steeds meer woningzoekenden hier wel rekening mee houden. Mensen kiezen minder voor de nabijheid van werk en meer voor een aantrekkelijke woonomgeving, ruime woning en ruime tuin. De gewenste prijs-/kwaliteitverhouding is de derde reden dat suburbaan het steeds vaker aflegt tegen landelijk wonen.

Figuur: Animatie verstedelijkingsdruk

Om lokaal het evenwicht tussen de eigen woningzoekenden en de nieuwkomers te bewaren zijn nieuwe woonstrategieën noodzakelijk. In onder andere de regio Achterhoek en in de provincies Overijssel en Flevoland zijn we vanuit Companen al betrokken bij het uitdenken van deze strategieën.

Ook benieuwd naar wat dit betekent voor uw situatie? Bel of mail dan met Jeroen Wissink, Vera Elferink of Jeroen Lijzenga.

25 maart 2021

Delen: