De Achterhoek is al jaren in beeld als krimpregio. Voor de zeven gemeenten en vier corporaties in de Achterhoek is dat geen reden om stil te zitten. Zij willen aan de slag voor een goed werkende woningmarkt. Daarvoor is transformatie nodig en nieuwbouw. Maar welke vraag wordt nog onvoldoende bediend? In het Achterhoeks Woningmarkt- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) is in beeld gebracht dat mensen met een bovengemiddeld plezier in de Achterhoek wonen. De Achterhoek scoort een volle 8. Maar ook dat ondanks de ontspanning de behoefte aan nieuwbouw en nieuwe kwaliteit groot is; zeker in de hoofdkernen. Dit gaat gepaard met een transformatieopgave van een paar duizend woningen in de wijken uit de jaren ’50 en ’60 en in de winkelstraten; zeker ook ten behoeve van de energietransitie en ‘gasloos’.

Companen voerde samen met Moventem dit onderzoek uit.