Uit een peiling die Companen uitvoerde onder een representatieve groep Nederlanders blijkt dat de helft verwacht na de coronacrisis één of meerdere dagen per week thuis te werken. Vóór de coronacrisis was dit ongeveer een derde. Dat is een grote toename.

Grote toename structureel thuiswerken verwacht
Het is sterk afhankelijk van de sector waarin mensen werken of thuiswerken überhaupt mogelijk is. Voor mensen die op kantoor werken is thuiswerken een makkelijk alternatief. Een groot deel van de banen is echter niet vanuit huis te doen: denk aan mensen die in de zorg werken, de bouw, in de maakindustrie, supermarkten, enzovoorts. Van de 9 miljoen werkenden in Nederland, werken er 3,5 miljoen in een bedrijfstak waar thuiswerken in potentie mogelijk is. Voorzichtigheidshalve gaan we er vanuit dat van deze groep 2,5 miljoen mensen ook daadwerkelijk kunnen thuiswerken. Dat betekent dat voor de coronacrisis zo’n 800.000 werknemers (een derde) al structureel thuiswerkten. Als na de coronacrisis de helft van de werknemers die kunnen thuiswerken dit ook structureel gaat doen, neemt het aantal thuiswerkers toe met ongeveer een half miljoen mensen. Daarnaast geven veel mensen die al thuiswerkten aan dat zij meer dagen thuis denken te blijven werken na de coronacrisis.

Kwart hecht minder waarde aan dichtbij werk wonen
Heeft het voornemen om meer thuis te blijven werken invloed op waar we willen wonen? Bijna een kwart van de ondervraagden vindt dichtbij werk wonen minder belangrijk nu zij vaker thuis werken. Onder jongeren is dit zelfs een grotere groep: bijna 30% van de mensen tot 35 vindt het minder belangrijk om dichtbij werk te wonen als zij inderdaad meer thuis kunnen werken.

Bron: Companen 2020

Voor specifieke groepen is dichtbij werk wonen juist belangrijker
Daar staat tegenover dat er ook mensen zijn (bijna 20%) die het juist belangrijker vinden om dichtbij werk te wonen. De komende tijd is zorgeloos reizen met het openbaar vervoer nog niet goed mogelijk. De capaciteit is veel lager dan voorheen, afstand houden is vaak niet goed mogelijk en veel mensen vinden het gebruik van mondkapjes niet prettig. Dan wordt het voor werknemers die niet kunnen thuiswerken, zoals mensen die werken in het onderwijs of de zorg, aantrekkelijk om dichter bij het werk te wonen.

Meer thuis, meer ruimte
En hoe zit het met de vraag naar ruimere woningen? Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat zij door de coronacrisis en het vele thuiswerken bij een eventuele nieuwe woning andere woonwensen hebben. Dit zijn dan met name een ruimere woning en/of meer kamers, ruim een derde noemt dit. Jonge huishoudens tot 35 jaar willen vaker meer vierkante meters, huishoudens met kinderen hebben vooral behoefte aan een extra kamer. Ook een grotere tuin of groter balkon wordt geregeld genoemd (een op de zes). Het lijkt erop dat wonen buiten de stad – ondanks de extra reistijd naar het werk – door meer mensen aantrekkelijk wordt gevonden en serieus wordt overwogen. Daarbij speelt het inkomen een belangrijke rol. Verhuizen is duur. Huishoudens die maar net kunnen rondkomen stellen hun woonwensen veel minder vaak bij als zij meer gaan thuiswerken dan huishoudens met meer financiële ruimte. Thuis werken is ook een luxe.

22 juni 2020

Delen: