Verpleeghuis in de ban?

Van alle Nederlanders wil 60% dat familieleden niet meer opgenomen worden in een verpleeghuis. Dit is een gevolg van de coronacrisis. Zij vrezen voor hun familie ziekte en eenzaamheid in verpleeghuizen. Dat blijkt uit onderzoek dat Companen deed onder een representatieve steekproef van Nederlanders.

Ouderen huiverig voor opname

Vooral 65-plussers willen familieleden niet laten opnemen in een verpleeghuis. Dan gaat het om driekwart van alle mensen. Jongeren tot 35 jaar hebben minder moeite hiermee. Ook bij deze groep is nog altijd de helft zeer terughoudend met opname in verpleeghuizen.

Aandeel mensen dat een ouder of ander familielid op dit moment naar een verpleeghuis laat verhuizen

Bron: Companen 2020
Mantelzorg in een stroomversnelling

Bijna de helft van de mensen is bereid om zelf de zorg op zich te nemen, een kwart is bereid om familie in huis te nemen. We helpen elkaar dus graag. Opvallend is dat van de 65-plussers zelfs een op de drie overweegt om familie in huis te nemen. Bij jongeren ligt dit aandeel lager, waarschijnlijk ook doordat het werkritme en de thuissituatie in Coronatijd dit niet toelaten.

Toch heeft een op de zes Nederlanders geen idee hoe zij dit nu moeten oplossen. Daar dreigt een knelpunt.

Hoe zorg buiten het verpleeghuis georganiseerd moet worden

Bron: Companen 2020
Hulpvaardig platteland?

De tegenstelling tussen de individualistische stad en het behulpzame platteland blijkt niet te bestaan. Hulp aan ouderen is in de stedelijke provincies even groot als in de meer landelijke provincies. Ook zijn in de stad even veel mensen bereid om een ouder of een ander familielid in huis te nemen.

20 mei 2020