Companen biedt graag deze frisse blik, door middel van een APK. U bent daarbij verzekerd van state-of-the-art kennis rond de aanpak van de woningmarkt, wonen en zorg, woonwagenbeleid, beleid huisvesting arbeidsmigranten, et cetera. Resultaat is een concreet advies over de aanpak van de woningmarktopgave in uw gemeente, met suggesties voor in te zetten instrumentarium. En een mooi overzicht voor een goede introductie van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.

Een dergelijke APK kan in een aantal snelle slagen, op basis van bureaustudie. Het kan ook uitgebreid waarbij we ook uw belangrijkste partners betrekken. De exacte invulling bepalen we samen met u.

Meer weten over een APK? Neem contact op met Koen Klouwen, Sander Reith of Pim Tiggeloven. Zij kijken graag met u naar een APK op uw maat gesneden.

8 februari 2022