Aedes, Techniek Nederland en Bouwend Nederland zochten een instrument om te bepalen hoe woningcorporaties hun woningvoorraad kunnen aanpassen. Aanpassingen gericht op de groeiende groep mensen die tegenwoordig langer thuis woont en kwetsbaar is. Companen ontwikkelde met en voor hen de Beslisboom woningaanpassingen. Onze collega Chantal Tiekstra vertelt in een interview met Platform31 over de tool. Ook vertelt ze over de ervaringen die worden opgedaan in enkele pilots met sociale huur en particulier woningbezit. Binnen het Innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk wordt de tool toegepast door twee gebiedscoalities.

22 juli 2020