Accentverschuiving in urgente problematiek

Al in heel wat gemeenten bracht Martin de woonzorgbehoefte in beeld. Hij zag het accent steeds meer verschuiven van opgaveninventarisatie naar woonzorgvisies, uitvoeringsplannen en investeringsagenda’s. Zowel zorg- en welzijnsorganisaties als provincies en gemeenten zijn goed doordrongen van de urgentie. Ook nu we politiek gezien nog niet precies weten hoe het verder gaat.

Dringende oproep

In een interview met platform ZorgSaamWonen geeft Martin zijn kijk op de fase waarin we ons bevinden en op de randvoorwaarden om woonzorgopgaven het hoofd te bieden. Zo moet de dienstverlening in de wijk op orde zijn. Met liefst één loket voor diensten van aanbieders in de hele keten van wonen, welzijn en zorg. Bewoners en organisaties moeten elkaar kunnen treffen over wat nodig en mogelijk is. De buurt is daarvoor het meest concrete niveau. Martin doet ook een dringend appel om ons beter voor te bereiden op het ouder worden. De zorg voor elkaar moet volgens hem minder vrijblijvend zijn. En het gesprek daarover kunnen we niet vroeg en eerlijk genoeg voeren.

Meer weten?

Lees hier het volledige interview op ZorgSaamwonen.nl. Wilt u weten hoe Companen u kan helpen met woonzorgvisies, of heeft u behoefte aan begeleiding bij de samenwerking tussen gemeente en woonzorgpartijen? Martin Bleijenburg gaat er graag met u over in gesprek.

8 september 2023