Categorie: Woningmarktmonitor

De woningproductie blijft achter bij de landelijke ambities. Gestegen bouwkosten, complexe procedures en verschillende belangen remmen de woningbouw. Ondanks de gemeenschappelijke doelen komt versnelling van woningbouw moeilijk van de grond. Eén van de instrumenten om dit te doorbreken is de regionale versnellingstafel.