Categorie: Woningmarktmonitor

Grafische weergave van een staaf- en cirkeldiagram
Jaarlijks inzicht in de voortgang van de woningbouw is belangrijk. Maar voor actieve sturing op de plannen is een actueel beeld van gerealiseerde woningbouw nodig.