Arnhem-Nijmegen leert van ervaringsjaren

Samenwerking tussen markt, corporaties en overheid is cruciaal om tot woningproductie te komen. Hiervoor richtte de regio Arnhem-Nijmegen in 2021 de versnellingstafel in. We leren inmiddels al een paar jaar hoe we deze regionale samenwerking verder kunnen brengen. Zo blijkt het nodig dat partijen vanuit de tafel focus leggen op dezelfde plannen. Daarnaast helpt begrip voor elkaars belangen en mogelijkheden om de seinen voor woningbouw op groen te krijgen.

Woningbouwmonitor als reality check

Companen begeleidt als onafhankelijk voorzitter de versnellingstafel in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Vertrekpunt is een jaarlijks geactualiseerde woningmarktmonitor. In deze monitor gaat het in de eerste plaats over realisatie van woningbouw. Het gesprek met de tafel gaat over plannen die in tempo achterblijven. De monitor beschrijft in de tweede plaats nieuwe plannen. Met de markt gaan we na of deze plannen realiteitswaarde hebben. Verder bespreken we concrete projecten, waarbij we leerpunten bepalen voor het concrete project en voor de samenwerking tussen gemeenten, bouwers en corporaties.

Voorbereiding en klankbordfunctie essentieel

De versnellingstafel kent een voorbereidingsgroep met enkele bouwers, corporaties en ambtenaren. Zij geven samen vorm aan de agenda. Zij vormen een kritisch klankbord in de voorbereiding en doorwerking van de versnellingstafel. Daarnaast helpen de uitkomsten van de tafel bij het bepalen van de urgentie voor de woningbouwaanpak.

Meer weten?

Bram Klouwen praat u graag bij over de wijze waarop de versnellingstafel in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is opgezet en functioneert.

16 juni 2023

Delen: