Het tweede jaar van de woondealafspraken is bijna ten einde. Tijd om de stand van de gerealiseerde woningbouw en de beschikbare planvoorraad op te maken. Maar vooral om vooruit te kijken.

De blik naar voren

Een prominent dashboard in de woningmarktmonitor gaat over de voortgang van de woondealafspraken. Of de realisatie van woningen op schema ligt is daarin een centraal gegeven. Toch kijken we vooral vooruit. Ligt het tempo hoog genoeg om in de volgende jaren voldoende woningen te kunnen realiseren? Zijn er voldoende plannen om het bouwtempo te kunnen volhouden en zijn er voldoende plannen met een harde planstatus? Zijn het de juiste plannen om te voorzien in de woningbehoefte en het inlopen van tekorten? Hoeveel woningen en welke woningen worden de komende periode daadwerkelijk opgeleverd?

Woningmarktmonitor als constante vinger aan de pols

Jaarlijks inzicht in de voortgang van de woningbouw is belangrijk, maar actief sturen vraagt een actueler beeld. We brengen daarom elk kwartaal, en op verzoek maandelijks, de voortgang van de gerealiseerde woningbouw in beeld.

Klik op de afbeelding hieronder om de woningmarktmonitor van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen te bekijken:

Dashboardafbeelding van een woningmarktmonitor
Samen met de markt

De monitors die Companen ontwikkelt zijn een belangrijk hulpmiddel in de gesprekken tussen overheid en markt over de planvoorraad in een regio. Met de dashboards bij de hand voeren zij scherp het gesprek over welke plannen de komende tijd kunnen worden ontwikkeld. En welke plannen (voorlopig) te weinig marktpotentie hebben. Dat leidt tot belangrijke nieuwe inzichten, die bijdragen aan de nodige versnelling in de bouwproductie. Een doorlopende reality check.

Breed inzicht in woningvoorraad en woningmarkt

Onze woningmarktmonitors zijn breder opgezet dan alleen het monitoren van de woondealafspraken. We nemen de gebruikelijke dashboards op. Bijvoorbeeld over de druk op de woningmarkt, de samenstelling en ontwikkeling van de woningvoorraad en de energetische kwaliteit van de woningvoorraad. En over bevolkingsontwikkeling en verhuiswegingen van en naar de regio en de regiogemeenten, en de achtergronden daarvan, etc.

Meer weten?

Benieuwd hoe realtime data u kunnen helpen woningbouwplannen verder te brengen? Neem dan contact op met Jeroen Lijzenga of Bram Klouwen.

7 december 2023

Delen: