Inzicht in wensen en mogelijkheden woningzoekenden

Het WoON is een groot landelijk enquêteonderzoek dat elke drie jaar door het CBS en het ministerie van BZK wordt uitgevoerd. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de huidige woonsituatie van huishoudens, de tevredenheid met de huidige woonsituatie, de verhuiswensen, verhuisredenen en de kwaliteit en prijs van de gewenste woning. Omdat het CBS gegevens van de Belastingdienst aan de enquêteresultaten koppelt, geeft het WoON een betrouwbaar beeld van de inkomenspositie en de betaalmogelijkheden van huishoudens. Het WoON biedt daarmee een hele goede basis voor het in beeld brengen van de wensen en mogelijkheden van woningzoekenden.

Actuele onderwerpen

Ook geeft het onderzoek inzicht in actuele onderwerpen zoals onder (veel) meer het gebruik van energiezuinige verwarmingsmethoden (warmtepomp, zonneboiler), de plannen om de eigen woning te verduurzamen en belemmeringen die men ondervindt bij het verduurzamen van de eigen woning, het gebruik van elektrische auto’s, etc.

Ook in gemeenten waar niet lokaal is oversampled kunnen wij met het WoON2021 waardevolle actuele inzichten geven in de woningmarktopgaven die voorliggen.

Naar verwachting is het WoON2021 vanaf medio juni beschikbaar om breed te worden ingezet voor het analyseren van woonvraagstukken. Meer weten? Neem contact op met Jeroen Lijzenga of Vera Elferink.

25 april 2022