Je zou het niet verwachten: Vogelenzang, een dorp onder Haarlem kampt met krimpverschijnselen. Vergrijzing, ontgroening, onvoldoende draagvlak voor voorzieningen. Maar dat laten de bewoners niet zomaar gebeuren. Ze regelden budget en politieke steun voor een onderzoek naar vitaliteitsmaatregelen. En niet een onderzoek naar wat er allemaal leeft en mogelijk is, maar naar de haalbaarheid van hun eigen strategieën en ideeën om de vitaliteit te versterken.

Companen had de eer het dorp hierbij te ondersteunen en voor draagvlak in het dorp te zorgen. Interessant, want vitaliteit is een thema met veel aspecten. Companen hielp het dorp om mogelijke maatregelen te wegen op wenselijkheid en haalbaarheid. We onderzochten of het zinvol is om woningen te bouwen om zo de school en het verenigingsleven te behouden (ja, mits gedurende een aantal jaar steeds opnieuw woningen worden toegevoegd). We gingen in gesprek over de vraag hoe erg het eigenlijk is als de school zou moeten sluiten (niet rampzalig, maar wel een risico voor bestaande netwerken). En we bespraken de andere mogelijkheden om het verenigingsleven en de voorzieningen in het dorp een nieuwe impuls te geven.

We keken daarbij goed naar het dorps-DNA: wat past bij het dorp, en wat kan en wil het dorp zelf? Op basis van het beeld van de huidige leefbaarheid van het dorp en vooral de vitaliteit, het ‘herstelvermogen’ van de gemeenschap, hebben we geadviseerd over de zin en onzin van de dorpsstrategieën. Dit leidde tot een voorkeursstrategie van de bewoners die inmiddels is overgenomen door het College van B&W én de gemeenteraad. In de komende maanden zullen de plannen concreet worden uitgewerkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roosje van Leer.

18 juli 2017

Delen: