Woningzoekenden op de lokale huurmarkt zien vrijkomend aanbod nog te vaak aan hun neus voorbij gaan. De werkende jongere kan daardoor niet wegkomen bij ouders of uit de studentenkamer. Het jonge gezin komt maar niet in aanmerking voor een gezinswoning en de oudere kan niet doorstromen naar een aantrekkelijk appartement in de buurt van het winkelcentrum. Kortom, de doorstroming stokt. Woningzoekers zoeken niet meer alleen hun heil op de lokale woningmarkt. Meer dan 30% van de woningzoekenden in de sociale huur verhuist gemiddeld zo’n 20 kilometer buiten de huidige gemeente.

Regionale woonruimteverdeling zorgt voor een betere dienstverlening van huishoudens die op zoek zijn naar een woning buiten de gemeente. Door het vrijkomende woningaanbod zichtbaar te maken op één portaal kunnen woningzoekenden in één oogopslag zien waar en wanneer ze hun woningbehoefte kunnen vervullen. Je kunt vanaf je luie stoel de afweging maken of je liever wat langer wacht voor het kleine flatje in de stad of sneller in aanmerking wilt komen voor een ruime, betaalbare woning in een dorp even verderop.

Terwijl de woningzoekende beter wordt bediend, komt tegelijk de doorstroming beter op gang. Als ouderen meer zicht hebben op hun mogelijkheden voor een mooi appartement zullen ze hun verhuisneiging sneller verzilveren. Gezinnen zien daardoor meer rijwoningen beschikbaar komen.

Door de toegang op de woningmarkt te verruimen kunnen er ook problemen ontstaan. Als je woonruimteverdeelsystemen in elkaar vlecht, zouden woningzoekenden hun opgebouwde inschrijfrechten kunnen verliezen. Er ontstaan mogelijk ook ongewenste verdringingseffecten: als eindelijk dat langverwachte appartementencomplex in het centrum van jouw dorp wordt opgeleverd, dan is het heel zuur als die woning wordt weggekaapt door een woningzoekende met meer wachttijdpunten uit een andere gemeente. Gemeenten kunnen dit soort ongewenste effecten voorkomen door lokaal maatwerk in verordeningen mogelijk te maken .

Steeds meer woningcorporaties werken samen om hun vrijkomende woningaanbod gezamenlijk in een bredere regio te presenteren. Companen ondersteunt daarbij als procesregisseur. Zo hebben wij de Drentse corporaties en huurdersorganisaties ondersteund bij de livegang van Thuiskompas. Uiteraard in goede samenwerking met de softwareleveranciers Zig en Enserve. Dat doen we ook op andere plekken in Nederland. Zo wordt de woningzoekende beter bediend en de druk op de woningmarkt  in banen geleid.

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen als procesregisseur, neem contact op met Martin Bleijenburg.

10 december 2020