Investeringsmogelijkheden die nodig zijn om de gewenste versnelling in de woningbouw en de verduurzaming van de sociale woningvoorraad te kunnen realiseren. In opdracht van Aedes, de VNG en de Woonbond evalueerden Companen en Thésor de uitwerking van de verhuurder­heffing in het licht van de doelstellingen en onderzochten we de effecten van de verhuurderheffing op de investerings­ruimte van corporaties. Uit onze evaluatie blijkt dat de verhuurderheffing, in combinatie met de ook voor corporaties ingevoerde vennootschaps­belasting, er voor zorgt dat er te weinig ruimte blijft om verantwoord de benodigde investeren te kunnen doen in nieuwbouw en verduurzaming. Tevens blijkt dat corporaties onvoldoende gebruik kunnen maken van de instrumenten die zijn ingevoerd om de verhuurderheffing te kunnen betalen (extra verkoop van woningen, inkomens­afhankelijke huurverhoging). Juist nu door de Coronacrisis een nieuwe recessie aanstaande is, is het van essentieel belang dat investeringen in de bouwsector kunnen doorgaan.

Download hier de rapportage Effecten verhuurderheffing.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Lijzenga.

1 mei 2020

Delen: