Companen onderzocht in opdracht van Aedes wie er aan de lat staan om de woningvoorraad en woonomgeving geschikt te maken voor ouderen die langer thuis wonen en tegelijk zorg en ondersteuning nodig hebben. Het rapport gaat in op de rol die elk van de samenwerkende partijen hierin kan spelen, gebaseerd op onder meer literatuuronderzoek en gesprekken met corporaties en ketenpartners. 

Meer weten? Neem contact op met Martin Bleijenburg.

26 november 2020

Delen: