Dubbele pet als werkgever en huurbaas niet goed” kopt de NOS. Vanuit de FNV komen steeds meer klachten over ongezonde en onveilige huisvestingssituaties. Wat gaan we hieraan doen?

 

Goede huisvesting versterkt de arbeidsmarkt

De primaire reflex: handhaven en deze woonsituaties opheffen. Dat lijkt logisch, maar hoe komen werkgevers aan voldoende en goed personeel als er geen woonruimte voor hen is? Arbeidsmigranten zijn van groeiend belang op de Nederlandse arbeidsmarkt en economie. Doordat de huisvesting vaak niet voldoende geregeld is, ontstaan misstanden. Bovendien geven uitzenders die wij spreken vaak aan dat slechte huisvesting op termijn zelfs funest is voor de concurrentiepositie van Nederland op de internationale arbeidsmarkt. Alleen handhaven helpt dus niet.

 

Eerst oplossen

De komende jaren zullen duizenden arbeidsmigranten in Nederland komen werken. Het is zaak om voor hen gezonde, veilige en comfortabele huisvesting te bieden. Daar is dan wel ruimte voor nodig. Dit vraagt de komende jaren in veel regio’s in Nederland een forse inspanning van de gezamenlijke gemeenten. Pas als deze oplossing er is, zal de malafide verhuur geen kans meer hebben.

 

Zicht op de opgave

Economisch adviesbureau Decisio en Companen: advies voor woningmarkt, hebben de handen ineen geslagen. Samen brengen we de opgave per regio in beeld. Hiervoor hebben we een gezamenlijke methodiek ontwikkeld, waarbij we zowel kijken vanuit de huisvestingsopgave als vanuit de arbeidsmarkt. Deze methodiek passen we op veel plaatsen toe. Op basis hiervan organiseren we het gesprek tussen gemeenten, huisvesters, uitzendorganisaties en werkgevers. Met als doel: een variëteit aan adequate huisvesting.

 

Meer weten over onze aanpak? Neem contact op met Koen Klouwen van Companen (k.klouwen@companen.nl) of Suzanne Steegman van Decisio (s.steegman@decisio.nl).

18 december 2019

Delen: