Huurtoeslagwetgeving is op 1 januari dit jaar veranderd. Deze nieuwe regels hebben ook betekenis voor het huurbeleid van corporaties. Hoe kun je die regels effectief inzetten in het belang van je huurders, een betaalbare huur en een gezonde bedrijfsvoering? De aanpassing van de inkomensregels betekent dat de ‘armoedeval’ verdwijnt. Dat is goed nieuws voor huurders die (net) wat meer gaan verdienen dan de oude inkomensgrens.

Doordat de harde inkomensgrens voor het recht op huurtoeslag is verdwenen hebben meer dan 100.000 huurders in Nederland nu wel recht op huurtoeslag. Dat kan per maand enkele tientjes tot al gauw meer dan €100 schelen. Dat scheelt een slok op een borrel in de beperkte woonbudgetten van veel huurders. Het krijgen van huurtoeslag gaat echter niet vanzelf. Corporaties die actief bezig zijn met betaalbaar wonen doen er dan ook slim aan om hun huurders actief te wijzen op de mogelijkheden of ze op weg te helpen bij de aanvraag.

Maximaal inkomen waarmee nog recht op huurtoeslag is in 2020

  Maximum inkomen voor recht op huurtoeslag in nieuwe situatie
(per 1-1-2020)
Harde inkomensgrens in oude situatie*
Alleenstaande € 31.826 € 22.325
Stel / tweepersoonshuishouden € 37.761 € 31.550
(Eenouder-)gezin met 3 of meer personen € 39.223 € 31.550

*De oude inkomensgrens is nog altijd de inkomensgrens voor de regels van het Passend toewijzen.

Het bedrag dat huurders aan huurtoeslag ontvangen is afhankelijk van de hoogte van de huur en neemt geleidelijk af naarmate het inkomen hoger is. Hoe dit uitpakt voor de maandlasten voor alleenstaanden kunt u ontdekken in de volgende interactieve figuur.

Bovenstaande interactieve figuur laten de impact zien van de huurtoeslag op de zelf te betalen huurlast en op de huurquote (het aandeel van het maandelijkse huishoudinkomen dat op gaat aan huur) van alleenstaanden. In beide grafieken vindt u ook het effect van het loslaten van de harde inkomensgrens (nieuwe situatie).

Maakt u als corporatie ook afspraken met huurdersverenigingen en gemeenten over betaalbaarheid? Zoekt u daarbij ook inzicht in de effecten van keuzes op de woonlasten?

Companen beschikt over beproefde woonlastentools die zijn aangepast aan de nieuwe huurwetgeving en die rekening houden met verschillende gezinssituaties. Daarmee komen knelpunten in de betaalbaarheid aan het licht, waardoor heel gericht maatregelen kunnen worden genomen in het beleid. 

Benieuwd hoe de situatie er voor andere huishoudensgroepen of bij andere huurprijzen er uit ziet? Of wilt u doorpraten over hoe Companen u kan ondersteunen bij het werken aan betaalbaar wonen, neemt u dan contact op met Mattijs Letteboer (letteboer@companen.nl of 06-14529124) of Jeroen Wissink (wissink@companen.nl of 06-54761993).

13 januari 2020

Delen: