De druk op de woningmarkt beperkt zich niet alleen tot te weinig woningen, maar spitst zich ook toe op het bieden van passende huisvesting voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Er moet echt nog iets veranderen als we willen dat iedereen kan blijven meedoen.

Door goed zicht op deze huisvestingsopgave kunnen zorgaanbieders, corporaties, gemeenten, zorgkantoren en inwoners aan de slag om Langer en Weer Thuis Wonen mogelijk te maken. Maar met inzichten en een uitvoeringsprogramma alleen zijn we er nog niet.

 

Inclusief wonen voor iedereen

In Delft zet de gemeente belangrijke stappen in de richting van een echte oplossing. Hier slaan ze de handen ineen om Langer en Weer Thuis Wonen mogelijk te maken voor mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben. Een bijzondere en veelbelovende ketensamenwerking. Betrokken partijen pakken de verantwoordelijkheid op om met open vizier te komen tot passend en inclusief wonen. Voor iedereen.

 

Analyse en draagvlak

Erik Dannenberg, van de gelijknamige commissie en huidig voorzitter van Divosa, was eind 2019 aanwezig bij de presentatie van de huisvestingsopgave in Delft. Hij sloeg op inspirerende wijze een brug tussen de manier waarop de huisvestingsopgave gerealiseerd moet worden en onze bevindingen. “Als ik mezelf red en een nieuwe woning betrek dan ga ik verhuizen. Maar als ik hulp nodig heb, word ik ineens ergens geplaatst.” Erik drukte partijen op het hart om de focus te houden op de mensen die niet zonder hulp kunnen. En dat begint met het uitgangspunt dat wonen een recht is voor iedereen. Een waardevol vertrekpunt om de huisvestingsopgave in beeld te brengen, zoals Companen die in beeld bracht en er draagvlak voor organiseerde.

 

Anders organiseren

Om mensen die zorg nodig hebben meer zeggenschap te geven over waar ze willen wonen, moet de dienstverlening in het woon- en het sociale domein anders worden georganiseerd. De werkprocessen moeten gericht zijn op community-building. Op redeneren vanuit wat iemand nog wél kan. Dat vraagt preventief handelen en ‘ontschotting’, ook in de financiering. Stel een fonds samen vanuit gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar, waarbij wordt geïnvesteerd in preventie. Daarmee kunnen de exponentieel hogere zorgkosten worden vermeden. En geef corporatiemedewerkers, wijkverpleegkundigen, sociaal wijkteams mandaat en experimenteerruimte om hun dienstverlening te verschuiven: van ‘zorgen voor de doelgroep’ naar ‘zorgen dat iedereen gehoord wordt’.

 

Meer weten? Neem contact op met Martin Bleijenburg.

10 februari 2020

Delen: