Categorie: Blog

Jongen helpt bejaarde vrouw met koken
De druk op de woningmarkt beperkt zich niet alleen tot te weinig woningen, maar spitst zich ook toe op het bieden van passende huisvesting voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Er moet echt nog iets veranderen als we willen dat iedereen kan blijven meedoen.