Door een steeds verder krimpende beroepsbevolking blijft het aantal arbeidsmigranten in de toekomst stijgen. Hun huisvesting blijft echter ver achter bij deze groei. Gevolg: arbeidsmigranten wonen vaak op plekken die onveilig en ongezond zijn. Of ze wonen groepsgewijs in gewone woningen. Beide situaties zijn niet optimaal: de eerste voor de arbeidsmigrant zelf, de tweede voor een effectief gebruik van de toch al schaarse woningvoorraad. Hiervoor is beleid nodig. Dat begint bij beter inzicht: wie werken en wonen in mijn gemeente? En hoe wonen zij? 

Lage registratiegraad

De vragen klinken eenvoudig. De beantwoording is complex. Veel arbeidsmigranten werken via uitzendbureaus. Hun exacte werklocatie is niet bekend. En velen staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen, waardoor niet bekend is waar zij wonen. Voor een nauwkeurige inschatting van het aantal werkende en wonende arbeidsmigranten is een gedetailleerde analyse nodig. Daarbij kijken we niet alleen naar registraties, maar ook naar werkgelegenheid en ervaringen bij bedrijven, uitzenders en huisvesters. Zonder deze gedetailleerde analyse wordt de huisvestingsopgave steevast onderschat. Oplossingen zijn dan ontoereikend: zowel in aantallen als kwaliteit. 

Slechte huisvesting arbeidsmigranten

Gebrek aan inzicht is een potentiële oorzaak voor misstanden. Denk aan ongezonde huisvesting en onderdrukking. Niet voor niets waren op plekken met veel arbeidsmigranten de COVID-19-uitbraken relatief heftig. Dit is natuurlijk maatschappelijk ongewenst. Bovendien zet het de Nederlandse economie onder druk. Arbeidsmigranten vinden betere alternatieven in andere Europese landen. 

Tijd voor actie in de hele keten

Overheden kunnen zich dus om meerdere redenen niet veroorloven stil te zitten. Stap één is dan inzicht verwerven. Companen werkt samen met Decisio op basis van een zorgvuldig opgebouwde database aan inzichten rond arbeidsmigranten. Daarbij betrekken we ook onze ervaringen met dit vraagstuk. We deden dit recent bijvoorbeeld voor de provincie Overijssel, de gemeente Sliedrecht en de Groene Metropoolregio. 

De volgende stap is werken aan een uitvoeringsagenda voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarvoor schakelen we door naar onze collega’s van Public Result. Zij zijn ervaren en een autoriteit in beleid en aanpakken voor arbeidsmigranten. Zo hielp Public Result onder meer de provincie Gelderland, de regio Rivierenland en de gemeenten Montferland en Aalsmeer.  

Op deze wijze sluiten Decisio, Public Result en Companen de hele keten voor goede woon- en werkomstandigheden voor arbeidsmigranten.  

Meer weten?

Wilt u met gedegen inzichten ook (meer) werk maken van de huisvesting van arbeidsmigranten in uw gemeente? Neem dan contact op met Bram Klouwen of Iris Voncken

23 februari 2024

Delen: