Onlangs zond Nieuwsuur bijvoorbeeld een rapportage uit over arbeidsmigranten die geen huisvesting kunnen vinden in het Westland. Dat gaat soms zelfs zo ver dat zij hun toevlucht zoeken in tentjes.

Dit is een extreem voorbeeld van een probleem dat zich veel voordoet. Huisvestingsinitiatieven voor arbeidsmigranten stranden vaak door bezwaren vanuit de omgeving. Daarom zoeken werkgevers, huisvesters en arbeidsmigranten zelf naar mogelijkheden elders. Veel arbeidsmigranten die in het Westland werken pendelen vanuit de goedkopere wijken van Den Haag op en neer. Grote druk op de woningmarkt in die wijken is het gevolg.

Helaas zien adviseurs van Companen dit soort patronen op veel verschillende plekken in het land. Companen adviseert gemeenten en corporaties geregeld over de manier waarop de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten kan worden aangevlogen. Onze aanpak begint met het in kaart brengen van het aantal werkende en wonende arbeidsmigranten. Maar dat is slechts het begin. Vervolgens brengen we overheden en de markt bij elkaar: samenwerking is namelijk essentieel. De huisvestingsopgave is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. Of van werkgevers. Alle partijen hebben baat bij een goede oplossing.

Wij brengen de samenwerking op gang. We geven concrete stappen aan om de huisvestingsopgave nu en in de toekomst op te lossen. Denk hierbij aan kwaliteitseisen aan huisvesting, en het zoeken naar geschikte locaties. Verschillende gemeenten, regio’s en corporaties zijn hierdoor -samen met de markt- aan de slag om voldoende huisvesting te realiseren.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact op met Koen Klouwen ( of 06-43692096).

6 november 2020