Maken huurders zich zorgen over het betalen van de huur? Wat is de invloed van de Coronacrisis? En aan welke ondersteunende maatregelen hebben huurders behoefte?

Het overgrote deel van de huurders geeft aan dat het inkomen het afgelopen jaar gelijk is gebleven.

Het overgrote deel van de huurders geeft aan dat het inkomen het afgelopen jaar gelijk is gebleven.

Bron: Woonlastenonderzoek Kennemer Wonen, Companen 2021

Veel huurders maken zich terecht zorgen over hun inkomen. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de huurders aangeeft net rond te kunnen komen met hun inkomen. De coronacrisis heeft daar echter nauwelijks invloed op gehad. Het overgrote deel van de huurders zegt dat het inkomen het afgelopen jaar gelijk is gebleven. Toch is dit ook bij twee op de tien huurders lager geworden, maar nauwelijks als gevolg van de coronacrisis. Slechts 3% van de huurders heeft het inkomen zien dalen als gevolg van de coronacrisis en nog eens 2% gedeeltelijk. Ouderen hebben nauwelijks hun inkomen zien veranderen als gevolg van de coronacrisis.

Kennemer Wonen werkt aan een nieuw koersplan en betaalbaar wonen staat hierbij hoog op de agenda. De resultaten van het onderzoek worden onder andere gebruikt om te bepalen welke huishoudens in de knel zitten en extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Meer weten over woonlasten en betaalbaarheid van het wonen? Neem contact op met Jeroen Wissink.

29 september 2021