Gemeente zitten niet stil

Het goede nieuws is: er zijn voor gemeenten veel verschillende manieren om de beschikbaarheid van betaalbare woningen te vergroten of te waarborgen. De uiteindelijke oplossing voor het tekort aan (betaalbare) woningen is misschien aan de landelijke politiek, maar gemeenten hoeven niet stil te zitten.

Keuze uit een breed instrumentarium

Een opsomming van enkele mogelijkheden: de Huisvestingsverordening biedt mogelijkheden om een deel van de bestaande woningen toe te wijzen aan lokale woningzoekenden. Een zelfbewoningsplicht heeft juist effect op nieuwbouwwoningen, en zorgt dat die niet kunnen worden opgekocht voor verhuur. Dit zijn enkele voorbeelden hoe gemeenten kunnen sturen.
Aan de andere kant zijn er ook veel instrumenten gericht op samenwerking met ontwikkelende partijen. Via anterieure overeenkomsten kunnen gemeenten afspreken welke woningtypen ontwikkelaars realiseren. En door bijvoorbeeld goede prestatieafspraken te maken kunnen gemeenten sturen op het realiseren van sociale huurwoningen. Het laatste jaar ontstaan er steeds meer erfpachtgerelateerde koopconstructies waarmee corporaties, gemeenten of andere partijen woningzoekenden meer (financiële) ruimte kunnen bieden om een woning te kopen.

Toets op effectiviteit en efficiency

Instrumenten genoeg, maar de eerste vraag die je je daarbij als gemeente moet stellen is: wat willen we eigenlijk bereiken? Vanuit die vraag kun je op zoek naar geschikte manieren van sturing. Welk instrument past bij ons doel? Veel gemeenteraden willen eigenlijk elk instrument wel inzetten, maar wegen de (financiële en organisatorische) lasten op tegen de baten? Companen heeft ruime ervaring bij het beantwoorden van dit soort vragen voor gemeenten. We hebben een goed beeld van de mogelijke instrumenten, maar kunnen ook adviseren over wat passend is bij de situatie in uw gemeente. Meer weten? Neem gerust contact op met Pim Tiggeloven of Koen Klouwen.

21 december 2021