Investeringspotentieel in beeld

De Geoscan is interessant voor iedereen die betrokken is bij vastgoedopgaven in wijken en kernen: woningcorporaties, marktpartijen en gemeenten. Zij krijgen in één oogopslag inzicht in investeringskansen met een op maat gemaakte set indicatoren. Denk hierbij aan de ontwikkeling van huizenprijzen in een gebied, het woningaanbod, verhuisbewegingen/populariteit, leefbaarheidsscores en demografische ontwikkelingen op een zo laag mogelijk schaalniveau. De mogelijkheden qua onderwerpen zijn legio, met als enige beperking de beschikbaarheid van data.

Custom-made tool

Companen bouwt op basis van uw informatiebehoefte een custom-made tool waarmee de gewenste informatie in één oogopslag wordt weergegeven op de door u gewenste schaalniveaus. Dat zijn in de praktijk vaak het gemeente- en wijkniveau, maar ook andere niveaus zijn mogelijk. Wij stellen een ‘geneste’ dataset samen zodat uitkomsten consistent en betrouwbaar zijn.

Van registreren tot analyseren en duiden

Wij ontzorgen u volledig. We verzamelen, analyseren en bundelen alle benodigde data. Voor gebruikers van de tool komt er een handleiding met praktische tips en duidelijke uitleg welke databronnen en -bewerkingen zijn uitgevoerd. De data wordt, indien gewenst, periodiek geactualiseerd. Daarnaast kan Companen naar aanleiding van de uitkomsten verdiepende analyses uitvoeren.

Wij kunnen voor uw organisatie relevante data bundelen, analyseren en inzichtelijk maken op elk gewenst geografisch niveau. Hiermee kunt u direct aan de slag. Bent u benieuwd wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn? Neem voor een verkennend gesprek contact op met Jeroen Lijzenga.

21 december 2021

Delen: