Companen heeft de afgelopen maanden voor de Brabantse Rekenkamercommissies van Tilburg, Dongen, Goirle en Loon op Zand onderzoek gedaan naar de druk op de sociale huursector. Aanleiding hiervoor zijn de oplopende wachttijden in de sociale huur. Hierover hoor je de wachtende partij geregeld klagen of zich kwaad maken in het politieke debat, maar de werkelijke situatie is vaak genuanceerder.

Preventief inschrijven
In diverse onderzochte gemeenten in de regio Tilburg bleek de gemiddelde inschrijftijd – 7,9 jaar – bijvoorbeeld aanzienlijk hoger te liggen dan de actieve zoektijd – 1,1 jaar. Vooral ouderen staan de eerste jaren passief op de inschrijflijst, alvorens actief te gaan reageren. Bij jongeren is het verschil tussen inschrijftijd en actieve zoektijd beduidend korter. Maar liefst 70% gaf aan zich preventief te hebben ingeschreven voor een sociale huurwoning. Slechts 21% was vanaf de inschrijving direct op zoek naar een sociale huurwoning. Vooral onder ouderen is het aandeel preventief ingeschrevenen hoog.

Blijvend opties verkennen
Er zullen altijd kwaliteitszoekers blijven die bereid zijn lang te wachten om hun ideale huurwoning te vinden. Daarom is het vooral ook goed als corporaties, gemeenten en huurders kijken naar de mogelijkheden om de woonruimteverdeelsysteem beter aan te laten sluiten bij de variatie aan woningzoekenden. Bijvoorbeeld door meer woning via andere systemen aan te bieden, zoals loting of een systeem waarin ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Daarnaast is het belangrijk om goed te weten waarom mensen lang ingeschreven staan of vaak reageren. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van onderzoek of door direct contact op te nemen met mensen die al zeer lang staan ingeschreven.

Pim Tiggeloven kan u meer vertellen over dit onderwerp.

3 december 2020