Een groeiend aantal huurders heeft fysieke beperkingen zoals een verminderde mobiliteit. Zij wonen langer zelfstandig. Maar hun woningen zijn hiervoor lang niet altijd passend. Hoe kun je woningen gestructureerd en effectief passender maken, zodat mensen veilig thuis kunnen blijven wonen?

De beslisboom voor woningaanpassingen helpt corporaties hierbij. Deze beslisboom is een praktisch instrument voor zowel woningcorporaties als bouwpartijen en installateurs, waarmee zij in hun vastgoedstrategie en in de uitwerking naar complexen en woningen kunnen vaststellen welke maatregelen nodig en haalbaar zijn; aansluitend bij verschillende behoefteprofielen (mobiliteitsbeperkingen, visuele beperkingen, ademhalingsproblemen, dementie of een lichte verstandelijke beperking).
Lees hier meer over de beslisboom.

Wat is de meerwaarde van de beslisboom en hoe kunt u deze toepassen? Dat hoort u tijdens het webinar van Comfort Installateurs van Techniek Nederland over langer zelfstandig thuis wonen. Chantal Tiekstra (één van de ontwerpers van de beslisboom) praat u tijdens dit webinar bij over onder meer de toepassingsmogelijkheden bij woningopnames; zowel gericht op installateurs als woningcorporaties en bewoners. Bekijk het webinar hier.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Delen: