Tijdens de bijeenkomst gingen vertegenwoordigers van verschillende gemeenten, adviseurs en belangenbehartigers van huurders in gesprek over de voortgang bij het opstellen van hun Woonzorgvisie. Gemeenten hadden drie casussen ingebracht over onderwerpen waarmee zij worstelen bij het opstellen van hun Woonzorgvisie. Dit leidde tot een geanimeerd gesprek.

Goedkope woningen voor jongeren tot 23 jaar
De gemeente Zwolle is al een tijd op zoek naar manieren om goedkope woningen te realiseren voor jongeren tot 23 jaar. Eén denkrichting is het transformeren van garageboxen. Deelnemers zien hiermee kansen om snel goedkope woningen te bouwen op eigen grond van corporaties. Vooral de mogelijkheid om via het bestemmingsplan deze locaties te verdichten en de (ver)bouwkosten te drukken werd gezien als een interessante mogelijkheid. Een andere kansrijke oplossing die naar voren kwam was het invoeren van regionale kostenpotjes. Deze potjes kunnen worden ingezet om de woonlasten voor jongeren tussen de 18 – 23 jaar te verlagen als zij niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Zo zijn jongeren minder afhankelijk van de voorraad goedkope woningen met een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens (€ 442,33 in 2021).

Regionale prestatieafspraken wonen en zorg
Voor het maken van prestatieafspraken over wonen met zorg is eerst een basis nodig in het vertrouwen en de samenwerkingsrelatie tussen de verschillende partijen. Vaak kennen partijen elkaar niet of nauwelijks. De suggestie was om vooral klein te beginnen en de prestatieafspraken stap voor stap uit te bouwen. Begin bijvoorbeeld bij laaghangend fruit of juist één groot thema. Zo zijn eerste afspraken een succesvol fundament voor verdere samenwerking.

Toetsingskader wonen en zorg
Tot slot is het invoeren van een toetsingskader voor huisvestingsinitiatieven besproken. Ook al heeft zo’n kader geen juridische basis, door aan de hand van het kader projecten integraal binnen de organisatie af te stemmen kan al veel bereikt worden. Gemeenten kunnen zo makkelijker bepalen wat een gewenst initiatief is en wat niet. Ook is het een goed communicatiemiddel richting initiatiefnemers.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over wat er besproken is tijdens de bijeenkomst, dan kunt u het verslag van de bijeenkomst opvragen door een email te sturen naar .

10 december 2021