Kwetsbaarheden bij woningtoewijzing
Companen onderzocht de risico’s op misstanden bij de woningtoewijzing in de corporatiesector. Door systematisch alle stappen in het proces van woningtoewijzing na te lopen op mogelijke kwetsbaarheden en door het inventariseren van misstanden die zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. Met de opgedane inzichten en aanbevelingen kan de corporatiesector de kans op misstanden beperken om een zo eerlijk mogelijke woonruimteverdeling te borgen.

De rol van corporaties
Ondanks de woningnood is er bij corporaties zelf slechts incidenteel sprake geweest van medewerkers die niet volgens de regels handelen. Als dit zich heeft voorgedaan, is hier door de corporatie die het betreft adequaat op gereageerd.

Download hier het rapport.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Lijzenga of Jeroen Wissink.

20 augustus 2021