“Nu kunnen we het gesprek voeren over waar de inzichten en prioriteiten van overheid en marktpartijen verschillen en komen we makkelijker op één lijn.”

De monitor geeft onder meer een scherp inzicht in de mate waarin gemeenten er in slagen om voldoende woningen toe te voegen. De monitor laat ook zien of de realisatie ‘op schema’ ligt. Het is essentieel dat er voldoende concrete woningbouwplannen in de pijplijn zitten. Ook is het belangrijk dat deze plannen aansluiten bij de kwalitatieve woningbehoefte op termijn. De monitor laat daarom zien hoe groot de planvoorraad is, welke plannen er zijn. Ook laat de monitor zien hoe deze plannen aansluiten op de woningbehoefte naar woonvorm en prijssegment.

De regionale woningmarktmonitor is bij presentatie meteen door de gemeenten, de provincie én marktpartijen omarmd als een waardevol instrument. Bij de uitvoering van de Woondeal die de regio met het Rijk heeft gesloten zal de monitor worden ingezet

De monitor is beschikbaar via deze link.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Lijzenga of Bram Klouwen.