Ons Huis wilde haar portefeuillestrategie actualiseren en riep hierbij de hulp in van Companen. In een volop veranderende omgeving werd het een flexibel traject. Het resultaat? Een switch in mindset van krimp naar groei. En een portefeuillestrategie die de komende jaren weer past bij de marktontwikkelingen.

Directeur-bestuurder Yolanda Winkelhorst van Ons Huis nam halverwege het traject het initiatief om de vijf Enschedese corporaties bij elkaar te roepen. “We opereren in dezelfde markt, dus ik was benieuwd of we ook op dezelfde manier naar de opgave kijken”, vertelt Winkelhorst. “Companen begeleidde de gesprekken en voorzag ons van informatie. Maar hun adviseurs stelden ook kritische vragen. Dat prikkelde ons om de randen van onze investeringsruimte op te zoeken.”

Van stabilisatie naar groei

De corporaties vonden elkaar in de wens om de focus te verleggen naar groei. Een gedachte die aansluit op de nieuwe Nationale Woon- en Bouwagenda. Waar de gemeente Enschede nog uitging van 250 extra woningen tot 2030, kwamen de corporaties met een ander voorstel. In een position paper formuleerden ze een aanbod voor 2.000 extra woningen. Het voorstel is aangeboden aan het nieuw gevormde College in Enschede.

Wensportefeuille die ook financieel past

Voor Ons Huis betekent het voorstel een toename van 400 woningen (10% van haar bezit). Dit moest nog wel worden doorgerekend. “Naast de nieuwbouw hebben we lopende renovatieplannen en een duurzaamheidsopgave. Ik was dus wel benieuwd of het allemaal binnen de financiële kaders zou kunnen”, zegt Ivette van Vugt, adviseur vastgoedsturing bij Ons Huis. “Maar het effect van het wegvallen van de verhuurderheffing was groot. Zo groot zelfs dat de wensportefeuille financieel helemaal paste.”

Spreiding van betaalbare woningen

Door uitbreiding van haar woningvoorraad kan Ons Huis nu op een aantal vraagstukken inspelen. Op dit moment bestaat die voorraad nog voor bijna de helft uit eengezinswoningen. Door de vergrijzing groeit echter de behoefte aan gelijkvloerse woningen. Daarnaast is er veel vraag vanuit bijzondere doelgroepen, zoals de uitstroom uit de zorg. Voor deze uitstroom zijn kleine woningen onder de eerste aftoppingsgrens nodig. Deze woningen concentreren zich nu in een beperkt aantal wijken. Voor een ongedeelde stad en de leefbaarheid in de wijken is het goed om betaalbare appartementen in andere wijken toe te voegen. En dat is een belangrijk speerpunt in de nieuwe ondernemingsstrategie van Ons Huis.

Wilt u weten hoe Companen ook uw corporatie kan helpen bij het herzien van de portefeuillestrategie? Neem dan contact op met Ronald Camstra.

21 juli 2022