Dat betekent dat je kiest voor een samenwerking die voor een langere periode staat, waar gemeente, corporaties en huurdersorganisaties een stevige plek aan tafel hebben. Bovendien leveren meerjarenafspraken een praktisch format op voor de jaaragenda. Nu investeren, spaart u komende jaren tijd en energie. En belangrijker: de samenwerking gaat over de zaken die er echt toe doen.

Companen kan u hierbij helpen. Wij faciliteren het gesprek, met gelijkwaardige inbreng van iedere partij. Als procesbegeleider, inspirator en sparringpartner op de inhoud. Dat doen we via spelvormen en workshops. Wij helpen bij het gesprek met andere sectoren, zodat we ook vraagstukken rond bijvoorbeeld wonen en zorg kunnen agenderen: niet alleen in de driehoek gemeente, corporaties, huurdersorganisaties. Ook met zorgpartijen. Door onze brede kennis van het speelveld en ruime ervaring met volkshuisvestelijke vraagstukken, leggen we snel nuttige verbanden. Daarmee heeft u nog dit jaar de gewenste meerjarenafspraken. Van daaruit zoeken we met u naar praktische uitwerking in de jaarschijf 2021.

Benieuwd hoe? Neem contact op met onze experts op het gebied van prestatieafspraken, Bram Klouwen en Martin Bleijenburg. Wij delen graag onze ervaringen.

9 juli 2020