Vanuit onze ervaring is het niet noodzakelijk om jaarlijks alle stappen te doorlopen. Steeds meer gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties kiezen voor meerjarige afspraken; voor een periode van vier of vijf jaar. Zeer verstandig! De afgelopen jaren hebben geleerd dat het jaarlijks opnieuw maken van prestatieafspraken veel tijd kost: “Je bent meer bezig met het maken van afspraken dan met de uitvoering”. Bij meerjarige afspraken blijven partijen natuurlijk wel in overleg gedurende de looptijd.

Naast meerjarige afspraken is er ook groeiend aandacht voor woonzorgafspraken waarbij naast gemeente, corporatie en huurdersorganisatie ook de cliëntenraad en zorgaanbieder zijn betrokken. Zo wordt concreet invulling gegeven aan het woonzorgbeleid. Companen maakte voor het ministerie van BZK, de VNG, Aedes en de Woonbond recent een nieuwe vraagbaak prestatieafspraken, waarin ervaringen met samenwerking zijn uitgewerkt. Deze vraagbaak en handreiking vindt u via de site van woningmarktbeleid.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram Klouwen of Sander Reith.

20 mei 2021