Datum: donderdag 30 maart 2023

Tijd: 10.00 tot 11.00 uur

Inhoud

Wat kunnen gemeenten tegen agrarische leegstand doen? Misschien meer dan u denkt. Maar hoe krijgt u beter inzicht in en grip op de problematiek? En welke instrumenten zijn in uw situatie het meest effectief? In dit webinar bespreken we praktijkvoorbeelden en krijgt u handreikingen voor een effectief leegstandsbeleid.

Programma

10.00 uur : Welkom door Ronald Camstra en Yvonne Haerkens (Companen)
10.05 uur : Ronald Camstra deelt de belangrijkste bevindingen van de landelijke inventarisatie van beleidsvorming door gemeenten. En hij vertelt meer over de verschillende beschikbare instrumenten voor agrarische leegstandsbestrijding.
10.25 uur : Heleen Huiskamp (programmamanager gemeente Berkelland) deelt ervaringen met de aanpak van agrarische leegstand binnen de gemeente Berkelland
10.45 uur : Groepsdialoog
11.00 uur : Afsluiting

Dit webinar heeft al plaatsgevonden. Wilt u de opname bekijken? Dat kan via de button hieronder.
Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanpak van agrarische leegstand? Neem dan contact op met Ronald Camstra of Bram Klouwen.

14 maart 2023

Delen: