Geef het proces de ruimte

Wat komt er vanuit de wet op de provincie af? En wat betekent dit voor de rolneming van provincie, regio’s, gemeenten en hun partners? Welke regionale samenwerking is al gebruikelijk en wat kan nog worden verkend? We gebruikten onze ervaringen in het veld om hierover in panelgesprekken met ambtenaren van het Team Wonen te praten. Vervolgens stelden we een advies op over de inzet van de provincie Noord-Brabant. De kern van dat advies? Een aantal zaken moet vanuit de wet, zoals regio’s bepalen, afstemming rond wonen en zorg en monitoring. Richt daar je structuur op in. Maar werk wel samen op de Brabantse manier; in coproductie en gemeenschappelijkheid.

‘Tempo maken met oog voor kwaliteit’

Tijdens een webinar in de Brabantse Week van het Wonen lichtten Martin Bleijenburg en Bram Klouwen het advies van Companen toe. Onder leiding van Sophie Stravens gingen ze erover in gesprek met Henk Schuiling (stedelijk planoloog en adviseur wonen bij de Provincie Noord-Brabant) en Peter Meulenberg, die als projectleider de regionale woonzorgvisie van Regio Hart van Brabant begeleidt.

Meer weten?

Wilt u tips voor een adequate (regionale) aanpak van woonzorgvraagstukken? Bekijk dan de opname van het webinar in dit artikel. Of neem contact op met Bram Klouwen of Martin Bleijenburg.

27 november 2023