Strategisch kader wonen-welzijn-zorg

We kwamen met de gemeente Apeldoorn tot een strategisch kader wonen-welzijn-zorg waarin de raad het raamwerk meegeeft voor de uitvoering. Door dit strategisch kader ontstond een woon(zorg)visie die scherp genoeg is om de uitvoering op te baseren, maar ook ruim genoeg om in te spelen op praktische vraagstukken en actualiteiten. Het programmaonderdeel volkshuisvesting is vastgesteld door het college en stevig aangezet. Hiermee biedt het ook voor initiatiefnemers en investeerders in de regio een helder toetsingskader.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de woonzorgvisie of het volkshuisvestingsprogramma? Neem dan contact op met Roosje van Leer of Jan van Deursen.

21 april 2023

Delen: