Zomaar een greep uit de Staat van de Volkshuisvesting:

  • Het woningtekort neemt af tot 2026 door teruggelopen immigratie en aantrekkende woningbouw;
  • Ouderen verhuizen het minst vaak en als ze het doen, moet het vaak om gezondheidsredenen en niet omdat ze willen;
  • Grootste slaagkans voor woningzoekenden in het middenhuursegment (boven €710);
  • 40% van de gemeenten wil aardgasloze nieuwbouw;
  • In de sociale huur neemt het aandeel goedkope en betaalbare woningen toe;
  • Corporaties hebben in 2017 €2 miljard geïnvesteerd in woningverbetering en verduurzaming, €400 miljoen meer dan in 2016;
  • In het huidige tempo heeft de sociale huurvoorraad gemiddeld label B in 2021;
  • De omvang van de sociale voorraad neemt licht af met 3.000 woningen;
  • ‘Onrendabele top’ nieuwbouwwoning neemt toe door lagere aanvangshuren en hogere bouwkosten.

Klik hier om het volledige rapport ‘Staat van de Volkshuisvesting – Jaarrapportage 2018’ te lezen.