Wegwijzer woonwagen- en standplaatsenbeleid
De laatste jaren heeft het wonen in een woonwagen weer volop aandacht. Diverse (inter)nationale uitspraken maken duidelijk dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de tijdige huisvesting van woonwagenbewoners. Hoe geef je hier invulling aan?
Companen maakte voor de VNG de ‘Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’. De Wegwijzer licht stap voor stap toe hoe gemeenten, samen met woningcorporaties, woonwagenbewoners en beheerorganisaties, woonwagen- en standplaatsenbeleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Benieuwd naar de Wegwijzer?

Voor meer informatie over de Wegwijzer kunt u terecht bij Pim Tiggeloven of Roosje van Leer.

Nieuwe vraagbaak prestatieafspraken
Prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties zijn niet meer weg te denken. En steeds vaker kiezen partijen dan voor meerjarige afspraken. Slimme keuze! De afgelopen jaren hebben geleerd dat het jaarlijks opnieuw maken van prestatieafspraken veel tijd kost: “Je bent meer bezig met het maken van afspraken dan met de uitvoering”. Ook is er groeiende aandacht voor woonzorgafspraken waarbij naast gemeente, corporatie en huurdersorganisatie ook de cliëntenraad en zorgaanbieder is betrokken. Zo geven ze concreet invulling aan het woonzorgbeleid.

Companen maakte voor het ministerie van BZK, de VNG, Aedes en de Woonbond recent een nieuwe vraagbaak prestatieafspraken, waarin ervaringen met samenwerking zijn uitgewerkt. Deze vraagbaak en handreiking vindt u via de site van woningmarktbeleid.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram Klouwen.

13 juli 2021