Vragenvuur

Moeten we voor 2024 onze woonzorgvisie af hebben? En hoe ziet die er dan uit? Hoe gaan we om met de actualisatie van ons volkshuisvestingsbeleid? Welke rol willen we nemen in het sociaal domein? Hoe dragen we bij aan een goede regionale samenwerking? Of hoe borgen we een succesvolle regionale samenwerking als we ineens van alles moeten? Het is slechts een greep uit de vragen die opdrachtgevers bezighouden. Met verschillende gemeenten, regio’s en provincies organiseerden we daarom de afgelopen periode strategiesessies.

Concretisering via interactieve strategische sessies

Dergelijke sessies hebben vooral veel interactie in zich; op basis van casuïstiek maken we zaken concreet. Wat doe je bijvoorbeeld als je in het volkshuisvestingsprogramma en omgevingsplan netjes 30% sociale huur hebt geborgd, maar de grondeigenaren niet gaan bouwen? In de sessies lichten we niet alleen de Wvrv toe. We gaan vooral met opdrachtgevers in gesprek over de vraag hoe zij deze wet effectief kunnen inzetten.

Versnelling en afstemming in het juiste tempo

Het risico bestaat dat via formele lijnen een theoretische werkelijkheid ontstaat. Daarom gaan we met gemeenten, regio’s en provincies op zoek naar praktisch werkbare samenwerkingen. De bedoeling van de wet staat hierin voorop, zoals versnelling van woningbouw en een betere afstemming van wonen en zorg. Daarbij blijkt: wat in Noord-Brabant werkt, werkt in Noord-Holland niet. In sommige gevallen adviseren we daarom bewust om even op de handen te blijven zitten, in afwachting van meer duidelijkheid in wetgeving. Of om andere partijen ruimte te geven. Soms is juist dit het moment om in actie te komen en regie naar je toe te trekken.

Meer weten?

Ook behoefte aan een strategische oriëntatie op invoering van de Wvrv? Neem dan contact op met Martin Bleijenburg of Bram Klouwen.

21 april 2023

Delen: