Stel, je boekt een treinreis naar Mongolië voor een avontuurlijke vakantie. Iets met wilde paarden en eindeloze toendra’s. Natuurlijk lukt het je heus wel om met handen en voeten een stretcher in een lokale yurt te bemachtigen, of een kommetje elandenstoof. Maar eerlijk is eerlijk, met een tolk erbij gaat het makkelijker.

Elkaars taal spreken helpt ook bij woon(zorg)opgaven waaraan verschillende partijen werken.

De taal van woonzorgvisies
Neem woonzorgvisies bijvoorbeeld. Meer zorgvragers wonen langer en weer zelfstandig thuis. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een (licht) verstandelijke beperking, GGZ-achtergrond, afkomstig uit de maatschappelijke opvang of om ouderen met een zorgvraag. Dit heeft belangrijke consequenties voor de woon-, zorg- en ondersteuningsvraag in wijken en dorpen. De landelijke Taskforce Wonen en Zorg adviseert gemeenten vanuit deze ontwikkelingen een stapsgewijze aanpak van drie stappen te volgen: analyse, visie en uitvoeringsplan. Het gaat bij woonzorgvisies om zaken als aandacht voor ontmoeting, dagbesteding of hulp door de gemeente. Vanuit huisvesting zijn vastgoed en doelgroepen het vertrekpunt, terwijl professionals in het sociaal domein eerder denken vanuit mens en organisatie. Bovendien zijn domeinen juridisch afgebakend, terwijl de mens dat (gelukkig) niet is. Dit alles maakt afstemming vaak moeilijk. Dan helpt het als je de verschillen benoemt wanneer je partijen samenbrengt.

Versnelling in de woningbouw
Woningbouw, ook zo’n heet hangijzer. ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is het credo. En toch lukt het niet. Bouwers bouwen, corporaties of bewoners nemen de woningen af. Dat klinkt simpel. Wat staat de tempoversnelling in woningbouw nu zo in de weg? Naast financiële knelpunten, stapeling van beleidswensen rond wonen en klimaat, en een schrijnend tekort aan projectmanagers is er nog een andere reden. Partijen lijken vaak helemaal niet aan hetzelfde plan te werken. Hebben daarnaast verschillende soorten focus waardoor veel tijd en energie verloren gaat. Ook hier kunnen wij als tolk hulp bieden door focus en eenheid in taal te brengen.

Ook versnelling brengen in de woonopgaven? Meer informatie? Neem contact op met Martin Bleijenburg of Bram Klouwen.

7 juni 2021