Companen werkt voor veel gemeenten aan woonzorganalyses en woonzorgvisies. Zo leverden we recent bijdragen aan woonzorgvisies voor Amersfoort, Arnhem, Kampen, Valkenswaard, Delft en Haarlemmermeer. De basis ligt hierbij in een gezamenlijke analyse van de woonzorgopgave: aan welke woonvormen is behoefte? Hoe taxeren gemeente en woonzorgpartners de maatschappelijke trends? Wat betekent dat voor ieders beleid in onderlinge samenhang?

Op basis van de gezamenlijke analyse werken we in een proces met corporaties, bouwers, belangengroepen, zorg- en welzijnspartners de woonzorgvisie met actieagenda/uitvoeringsplan uit.

Om hiermee goed op pad te kunnen geven we u vooraf een aantal vragen mee:

  • Positioneert u de woonzorgvisie als een zelfstandige visie, of integreert u deze in uw woonvisie? Vóór integratie pleit de noodzakelijke samenhang van beide beleidsplannen. Zelfstandige uitwerking heeft als voordeel dat meer diepgang op de afzonderlijke thema’s gevonden kan worden. Hoe dan ook, een duidelijke onderlinge samenhang is nodig.
  • Wilt u een meer visionaire of meer pragmatische uitvoeringsgerichte invalshoek; of beide? Meerwaarde van een visionaire woonzorgvisie is dat iedereen vanuit dezelfde bedoeling werkt en daarop haar beleid en maatregelen kan enten. Meerwaarde van een uitvoeringsgerichte woonzorgvisie is dat die zeker op kortere termijn bijdraagt aan snelle actie.
  • Hoe borg je een gewogen inbreng vanuit het wonen en sociale domein; zowel ambtelijk als bestuurlijk? Natuurlijk vraagt de woonzorgvisie een integrale benadering vanuit beide invalshoeken. Door een goede procesarchitectuur krijgen wonen en het sociaal domein een gelijkwaardige inbreng Dit kan door een gezamenlijke taal te ontwikkelen en door gezamenlijke workshops met inspirerende werkvormen.
  • Waar positioneren we de woonzorgvisie ten opzichte van de omgevingsvisie, de woonvisie en de visie sociaal domein? De omgevingsvisie (en in het verlengde hiervan de woonvisie) en de visie sociaal domein geven kaders mee voor de woonzorgvisie. Bij de uitwerking van de woonzorgvisie is het van belang om vooraf vast te stellen welke uitgangspunten sowieso terug moeten komen.

Wij gaan graag met u het gesprek aan over deze en andere vragen. Dinsdag 11 mei organiseert Companen een Webinar met praktijkvoorbeelden vanuit de (verplichte) woonvisie en woonzorgvisie. Meldt u zich alvast aan? Dat kan via .

Wilt u los daarvan eens met ons sparren, mail of bel dan met Roosje van Leer, Martin Bleijenburg of Bram Klouwen.

25 maart 2021