Grote deelname
De gemeente Vught wilde ophalen wat haar inwoners belangrijk vinden voor het wonen in de wijken en kernen. Via een online tool konden inwoners letterlijk op de kaart aangeven waar bijvoorbeeld nieuwbouw nodig is, of waar bestaande wijken aandacht verdienen. Ruim 400 mensen (ook veel inwoners op leeftijd) deden mee. Hun inbreng hielp om tot goede oplossingen te komen voor het wonen in de gemeente Vught.

De meerwaarde van een kaart
Dat je je mening weergeeft op een plattegrond van je wijk of kern, zorgt voor herkenning. Het stimuleert mensen om mee te doen. Daardoor is hun inbreng concreter dan in een poll of bewonersavond. Het gaat immers niet alleen om cijfers, maar vooral om duiding: de “waarom-vraag”. Dat zien we terug in het grote aantal reacties en de kwaliteit hiervan.

Bent u benieuwd naar onze aanpak? Neem gerust contact op met Koen Klouwen of Bram Klouwen.

13 juli 2021