Enerzijds ligt er namelijk een verantwoordelijkheid naar de corporatie waar je toezichthouder bent. Anderzijds ligt ook een verantwoordelijkheid richting het netwerk waarbinnen je als commissaris opereert: dit betekent het goede doen, volgens eigen maatstaven en volgens die van de samenleving. Dit kan voelen als een spagaat.

Er liggen kansen om als toezichthouder een extra impuls te geven aan goede afspraken. Zowel door aandacht voor het proces, als voor inhoud en wederkerigheid. Hoe u dat doet, leest u in de handreiking die Bram Klouwen van Companen voor de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) schreef. U vindt deze handreiking via deze link.

23 november 2020