De uitkomst is logisch. De jaarlijkse huurverhoging is voor huurders vaak aanleiding om kritisch te kijken naar de hoogte van de huur. Het aantal zaken bij de huurcommissie beweegt mee met de achtergrond van de huurverhoging. Vaak was een verandering in de wetgeving de achterliggende reden. De introductie van de inkomensafhankelijke huurverhoging zorgde bij veel huishoudens voor een hogere huurverhoging dan men gewend was. Een huurverhoging die mogelijk ook als onrechtvaardig werd ervaren. In de periode vanaf 2017 was de oplopende inflatie de drijvende kracht achter de toename van het aantal verzoeken bij de Huurcommissie. Corporaties mogen de huren jaarlijks verhogen met de inflatie plus een vastgesteld percentage.

Het onderzoeksrapport is eind april door minister Ollongren aangeboden aan de Tweede Kamer. U kunt het rapport hier downloaden.

Meer weten over dit onderzoek en andere onderzoeken die wij uitvoeren voor de Rijksoverheid? Neem contact op met Jeroen Lijzenga.

4 mei 2021