Weinig woningbouwplanningen benaderen de realiteit. Door de jaren zijn planningslijsten gevuld. Oude en gedateerde plannen zijn vermengd met actuele plannen. Een serieuze aanpak van de woningmarkt begint bij inzicht. Welke woningbouwplannen zijn nog actueel?

De bekende lijstjes moeten daarvoor opgeschoond. Dat is niet alleen het werk van gemeenten, maar ook van haar partners als corporaties en ontwikkelaars. Zij weten vaak veel beter welke plannen op stapel staan. Waar belemmeringen zich voordoen.

In de gemeente Katwijk begeleidt Companen de samenwerkingstafel woningbouw; van bouwers, corporatie en gemeente. Op basis van gelijkwaardigheid werken zij aan het inventariseren van woningbouwmogelijkheden en het wegwerken van belemmeringen. Doel is tempo in woningbouw en het juiste programma: nu en voor de toekomst.

Voor de gemeente Rijswijk hebben we de woningbouwplannen in een dashboard geordend. Een waardevolle basis voor het gesprek over voortgang van woningbouw.

Nu is de tijd voor voorbereiding van deze samenwerking en monitoring. Hoe? Bel of mail Bram Klouwen (06-53778893) of Mattijs Letteboer (06-14529124)