In Katwijk gaat dat samen

Samen lossen de partners belemmeringen op die planontwikkeling in de weg staan. Hierbij komen publieke en private belangen samen. Bovendien ontstaat zo een beter en gedeeld zicht te krijgen op de veranderende markt.

Sneller oplossen

Bram Klouwen van Companen begeleidt deze samenwerking. De eerste stap hierbij was een convenant waarin de doelen en samenwerking zijn vastgelegd. Dit convenant is op 18 september door alle partijen ondertekend. “We hebben niet alleen een convenant getekend, ook zijn de afgelopen maanden voor eerste plannen concrete versnellingsacties afgesproken, waaronder de aanpak van parkeerbeleid,” stelt Dick van der Plas directeur van KBM.  Via monitoring en afstemming werken ontwikkelaars, corporatie en gemeente nu samen aan de kwalitatieve programmering van de verschillende bouwlocaties.

Frank van Oosten van de gemeente Katwijk ziet de meerwaarde van de samenwerking: “het gemeentelijke beleid wordt nu echt concreet gemaakt. Maar je ziet ook waar je dan in de praktijk tegenaan loopt. Door het begrip dat ontstaat, lossen we problemen sneller samen op.

Hoe dan?

Periodiek komen de partijen samen. Zij bespreken de actualiteit van projecten. Waar gaat het goed? Wat kan beter. Maar ze houden ook zicht op de realisatie van plannen. “Door plannen overzichtelijk te monitoren hebben we de basis voor het goede gesprek, en weten we waar we staan”, stelt Lonneke Kienhuis van Dunavie. Zo kunnen gemeente, corporatie en bouwers samen verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de doelen. De nieuwe samenwerking staat aan het begin. Duidelijk is al wel dat er veel enthousiasme is over de transparante samenwerking, en de eerlijke weging van ieders belangen.

28 september 2020