Het woonbehoefteonderzoek dat Companen voor de Groene Metropoolregio uitvoerde laat zien hoe de woningbehoefte zich de komende jaren ontwikkelt. Het woningtekort is de laatste jaren niet afgenomen, maar juist verder toegenomen. De behoefte is nog groter dan gedacht, met name door buitenlandse migratie. Duidelijk is dat aanmerkelijk meer woningen nodig zijn dan in de Woondeal 2.0 is afgesproken.

Creatief nadenken over oplossen

Er is veel vraag naar goedkope en betaalbare koopwoningen. En die zijn, met name in het goedkope segment, lastig te realiseren. Dit betekent dat creatief moet worden nagedacht over de mogelijkheden om deze woningen toch toe te voegen. Bijvoorbeeld door conceptueel, industrieel of kleiner te bouwen. Of door om te zien naar alternatieven. Hoewel het middenhuursegment niet gewild is bij woningzoekenden, kan het wel een goed alternatief bieden aan huishoudens die (nog) niet kunnen kopen.

Via herkenning en begrip naar vervolgstappen

De uitkomsten van het onderzoek zijn dus niet makkelijk. Maar ze bieden wel volop stof voor het gesprek tussen gemeenten, provincie, corporaties en ontwikkelaars. Het faciliteren van dit gesprek is nadrukkelijk onderdeel van onze aanpak. Tijdens verschillende interactieve bijeenkomsten presenteerden we de uitkomsten en leidden we het gesprek over de implicaties ervan in goed banen. Op ambtelijk niveau, op bestuurlijk niveau en met de stakeholders. Dit leidde tot herkenning én begrip voor de uitkomsten. Hierdoor werd al snel de stap van uitkomsten naar toepassing gezet; iets waarmee de gemeenten, corporaties en bouwers in de regio nu vervolgstappen zetten.

Meer weten?

Benieuwd naar het volledige woonbehoefteonderzoek voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen? Lees dan hier het rapport. Wilt u sparren over een woonbehoefteonderzoek in uw eigen regio of gemeente? Neem dan contact op met Jeroen Lijzenga of Laurens van Dongen.

4 april 2023

Delen: